کمترین: 
13184.6
بیشترین: 
13184.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13184.6
زمان: 
5/8 09:30
قیمت بات تایلند امروز 8 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 مرداد 1397 , 13184.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":13184.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398