کمترین: 
1083.1
بیشترین: 
1083.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1083.1
زمان: 
5/8 09:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 1083.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":1083.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398