کمترین: 
561.3
بیشترین: 
561.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
561.3
زمان: 
5/8 09:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 8 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 561.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":561.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398