کمترین: 
3232.3
بیشترین: 
3232.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3232.3
زمان: 
5/8 09:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 مرداد 1397 , 3232.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":3232.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398