کمترین: 
3418.1
بیشترین: 
3418.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3418.1
زمان: 
5/8 09:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 8 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 3418.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":3418.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398