کمترین: 
369.4
بیشترین: 
369.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
369.4
زمان: 
5/8 09:30
قیمت دینار عراق امروز 8 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 369.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":369.4}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398