کمترین: 
11455.9
بیشترین: 
11455.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11455.9
زمان: 
5/8 09:30
قیمت ریال عمان امروز 8 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 11455.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":11455.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398