کمترین: 
1210.2
بیشترین: 
1210.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1210.2
زمان: 
5/8 09:30
قیمت ریال قطر امروز 8 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 8 مرداد 1397 , 1210.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":1210.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398