کمترین: 
1174.7
بیشترین: 
1174.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1174.7
زمان: 
5/8 09:30
قیمت ریال عربستان امروز 8 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 1174.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":1174.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398