کمترین: 
14536.2
بیشترین: 
14536.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14536.2
زمان: 
5/8 09:30
قیمت دینار کویت امروز 8 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 14536.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":14536.2}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398