کمترین: 
537.5
بیشترین: 
537.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
537.5
زمان: 
5/8 09:30
قیمت کرون نروژ امروز 8 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 537.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":537.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398