کمترین: 
498.2
بیشترین: 
498.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
498.2
زمان: 
5/8 09:30
قیمت کرون سوئد امروز 8 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 مرداد 1397 , 498.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":498.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398