کمترین: 
60.9
بیشترین: 
60.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.9
زمان: 
5/8 09:30
قیمت افغانی امروز 8 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 60.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":60.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398