کمترین: 
4426.6
بیشترین: 
4426.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4426.6
زمان: 
5/8 09:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 مرداد 1397 , 4426.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":4426.6}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398