کمترین: 
3368.9
بیشترین: 
3368.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3368.9
زمان: 
5/8 09:30
قیمت دلار کانادا امروز 8 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 مرداد 1397 , 3368.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":3368.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398