کمترین: 
644.7
بیشترین: 
644.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
644.7
زمان: 
5/8 09:30
قیمت یوان چین امروز 8 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 مرداد 1397 , 644.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/08 09:30","price":644.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398