کمترین: 
8.6
بیشترین: 
8.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.6
زمان: 
5/2 09:20
قیمت لیر سوریه امروز 2 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 2 مرداد 1397 , 8.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/02 09:20","price":8.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399