کمترین: 
140
بیشترین: 
151
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
148
زمان: 
5/1 20:50
قیمت روبل روسیه امروز 1 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":140},{"date":"1397/05/01 11:50","price":141},{"date":"1397/05/01 12:20","price":148},{"date":"1397/05/01 12:30","price":150},{"date":"1397/05/01 12:40","price":142},{"date":"1397/05/01 12:50","price":144},{"date":"1397/05/01 13:40","price":143},{"date":"1397/05/01 13:50","price":145},{"date":"1397/05/01 14:10","price":143},{"date":"1397/05/01 15:00","price":145},{"date":"1397/05/01 16:00","price":146},{"date":"1397/05/01 17:40","price":147},{"date":"1397/05/01 18:00","price":148},{"date":"1397/05/01 18:10","price":149},{"date":"1397/05/01 18:40","price":150},{"date":"1397/05/01 18:50","price":151},{"date":"1397/05/01 19:10","price":150},{"date":"1397/05/01 20:30","price":149},{"date":"1397/05/01 20:50","price":148}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398