کمترین: 
72
بیشترین: 
77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76
زمان: 
5/1 21:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 1 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":72},{"date":"1397/05/01 12:20","price":76},{"date":"1397/05/01 12:30","price":74},{"date":"1397/05/01 12:40","price":72},{"date":"1397/05/01 12:50","price":74},{"date":"1397/05/01 13:00","price":73},{"date":"1397/05/01 15:00","price":74},{"date":"1397/05/01 16:00","price":75},{"date":"1397/05/01 16:20","price":74},{"date":"1397/05/01 17:10","price":75},{"date":"1397/05/01 18:10","price":76},{"date":"1397/05/01 18:50","price":77},{"date":"1397/05/01 19:40","price":76},{"date":"1397/05/01 19:50","price":77},{"date":"1397/05/01 20:10","price":76},{"date":"1397/05/01 20:50","price":75},{"date":"1397/05/01 21:10","price":76}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398