کمترین: 
6602
بیشترین: 
7040
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6932
زمان: 
5/1 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 1 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 1 مرداد 1397 , 6932 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":6602},{"date":"1397/05/01 10:30","price":6605},{"date":"1397/05/01 10:40","price":6610},{"date":"1397/05/01 10:50","price":6613},{"date":"1397/05/01 11:00","price":6612},{"date":"1397/05/01 11:10","price":6609},{"date":"1397/05/01 11:20","price":6612},{"date":"1397/05/01 11:40","price":6631},{"date":"1397/05/01 11:50","price":6669},{"date":"1397/05/01 12:00","price":6668},{"date":"1397/05/01 12:10","price":6670},{"date":"1397/05/01 12:20","price":6965},{"date":"1397/05/01 12:30","price":6864},{"date":"1397/05/01 12:40","price":6675},{"date":"1397/05/01 12:50","price":6776},{"date":"1397/05/01 13:00","price":6772},{"date":"1397/05/01 13:20","price":6754},{"date":"1397/05/01 13:30","price":6758},{"date":"1397/05/01 13:40","price":6699},{"date":"1397/05/01 13:50","price":6700},{"date":"1397/05/01 14:10","price":6711},{"date":"1397/05/01 14:20","price":6699},{"date":"1397/05/01 15:00","price":6776},{"date":"1397/05/01 15:10","price":6778},{"date":"1397/05/01 15:20","price":6777},{"date":"1397/05/01 15:40","price":6776},{"date":"1397/05/01 16:00","price":6858},{"date":"1397/05/01 16:10","price":6859},{"date":"1397/05/01 16:20","price":6852},{"date":"1397/05/01 16:30","price":6850},{"date":"1397/05/01 16:50","price":6853},{"date":"1397/05/01 17:00","price":6852},{"date":"1397/05/01 17:10","price":6854},{"date":"1397/05/01 17:20","price":6858},{"date":"1397/05/01 17:40","price":6886},{"date":"1397/05/01 17:50","price":6889},{"date":"1397/05/01 18:00","price":6891},{"date":"1397/05/01 18:10","price":6940},{"date":"1397/05/01 18:20","price":6959},{"date":"1397/05/01 18:30","price":6988},{"date":"1397/05/01 18:50","price":7040},{"date":"1397/05/01 19:20","price":7017},{"date":"1397/05/01 19:30","price":7015},{"date":"1397/05/01 19:40","price":7012},{"date":"1397/05/01 19:50","price":7028},{"date":"1397/05/01 20:10","price":6997},{"date":"1397/05/01 20:20","price":7000},{"date":"1397/05/01 20:30","price":6999},{"date":"1397/05/01 20:40","price":6947},{"date":"1397/05/01 20:50","price":6915},{"date":"1397/05/01 21:00","price":6899},{"date":"1397/05/01 21:10","price":6930},{"date":"1397/05/01 21:20","price":6932}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398