کمترین: 
798
بیشترین: 
857
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
841
زمان: 
5/1 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 1 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 841 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:20","price":798},{"date":"1397/05/01 10:40","price":799},{"date":"1397/05/01 11:40","price":801},{"date":"1397/05/01 11:50","price":810},{"date":"1397/05/01 12:20","price":845},{"date":"1397/05/01 12:30","price":833},{"date":"1397/05/01 12:40","price":810},{"date":"1397/05/01 12:50","price":822},{"date":"1397/05/01 13:20","price":820},{"date":"1397/05/01 13:40","price":814},{"date":"1397/05/01 14:10","price":815},{"date":"1397/05/01 14:20","price":814},{"date":"1397/05/01 15:00","price":823},{"date":"1397/05/01 16:00","price":833},{"date":"1397/05/01 16:20","price":832},{"date":"1397/05/01 16:40","price":833},{"date":"1397/05/01 16:50","price":832},{"date":"1397/05/01 17:10","price":833},{"date":"1397/05/01 17:20","price":834},{"date":"1397/05/01 17:40","price":837},{"date":"1397/05/01 18:00","price":839},{"date":"1397/05/01 18:10","price":844},{"date":"1397/05/01 18:20","price":846},{"date":"1397/05/01 18:30","price":850},{"date":"1397/05/01 18:50","price":856},{"date":"1397/05/01 19:10","price":857},{"date":"1397/05/01 19:20","price":854},{"date":"1397/05/01 19:30","price":853},{"date":"1397/05/01 19:50","price":855},{"date":"1397/05/01 20:10","price":852},{"date":"1397/05/01 20:40","price":845},{"date":"1397/05/01 20:50","price":842},{"date":"1397/05/01 21:00","price":840},{"date":"1397/05/01 21:10","price":843},{"date":"1397/05/01 21:20","price":841}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398