کمترین: 
108658
بیشترین: 
108667
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108658.0
زمان: 
5/1 13:00
قیمت شاخص بورس امروز 1 مرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 108658.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 10:00","price":108667.0},{"date":"1397/05/01 13:00","price":108658.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398