کمترین: 
2570.3
بیشترین: 
2570.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2570.3
زمان: 
5/1 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 1 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 2570.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":2570.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398