کمترین: 
68.9
بیشترین: 
68.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.9
زمان: 
5/1 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 1 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 68.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":68.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399