کمترین: 
3211.9
بیشترین: 
3211.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3211.9
زمان: 
5/1 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 مرداد 1397 , 3211.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":3211.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398