کمترین: 
3406.4
بیشترین: 
3406.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3406.4
زمان: 
5/1 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 1 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 3406.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":3406.4}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398