کمترین: 
368.5
بیشترین: 
368.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
368.5
زمان: 
5/1 09:10
قیمت دینار عراق امروز 1 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 368.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":368.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398