کمترین: 
11373
بیشترین: 
11373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11373
زمان: 
5/1 09:10
قیمت ریال عمان امروز 1 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 11373 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":11373}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399