کمترین: 
1201.4
بیشترین: 
1201.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1201.4
زمان: 
5/1 09:10
قیمت ریال قطر امروز 1 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 1 مرداد 1397 , 1201.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":1201.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398