کمترین: 
1166.2
بیشترین: 
1166.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1166.2
زمان: 
5/1 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 1 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 1166.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":1166.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398