کمترین: 
14419.9
بیشترین: 
14419.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14419.9
زمان: 
5/1 09:10
قیمت دینار کویت امروز 1 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 14419.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":14419.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398