کمترین: 
535.1
بیشترین: 
535.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
535.1
زمان: 
5/1 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 1 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 535.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":535.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398