کمترین: 
494.2
بیشترین: 
494.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494.2
زمان: 
5/1 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 1 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 مرداد 1397 , 494.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":494.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398