کمترین: 
60
بیشترین: 
60
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60
زمان: 
5/1 09:10
قیمت افغانی امروز 1 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":60}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398