کمترین: 
4411.7
بیشترین: 
4411.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4411.7
زمان: 
5/1 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 4411.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":4411.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398