کمترین: 
3330.2
بیشترین: 
3330.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3330.2
زمان: 
5/1 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 1 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 1 مرداد 1397 , 3330.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":3330.2}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398