کمترین: 
3941.7
بیشترین: 
3941.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3941.7
زمان: 
5/1 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 1 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 3941.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":3941.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398