کمترین: 
915.7
بیشترین: 
915.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
915.7
زمان: 
5/1 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 1 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 915.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":915.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398