کمترین: 
1190.8
بیشترین: 
1190.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1190.8
زمان: 
5/1 09:10
قیمت درهم امارات امروز 1 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 1190.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":1190.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398