کمترین: 
5747.4
بیشترین: 
5747.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5747.4
زمان: 
5/1 09:10
قیمت پوند امروز 1 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 1 مرداد 1397 , 5747.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":5747.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398