کمترین: 
5132.6
بیشترین: 
5132.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5132.6
زمان: 
5/1 09:10
قیمت یورو امروز 1 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 1 مرداد 1397 , 5132.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":5132.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398