کمترین: 
4373
بیشترین: 
4373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4373
زمان: 
5/1 09:10
قیمت دلار امروز 1 مرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 1 مرداد 1397 , 4373 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 09:10","price":4373}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398