کمترین: 
1230.66
بیشترین: 
1233.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1230.66
زمان: 
5/1 16:00
قیمت اونس طلا امروز 1 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 1 مرداد 1397 , 1230.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 04:00","price":1231.72},{"date":"1397/05/01 04:30","price":1232.88},{"date":"1397/05/01 07:00","price":1233.51},{"date":"1397/05/01 07:30","price":1231.94},{"date":"1397/05/01 10:00","price":1232.22},{"date":"1397/05/01 10:30","price":1231.25},{"date":"1397/05/01 13:00","price":1231.43},{"date":"1397/05/01 16:00","price":1230.66}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398