کمترین: 
455.57
بیشترین: 
465.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
455.57
زمان: 
5/1 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 مرداد 1397 , 455.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 01:00","price":462.59},{"date":"1397/05/01 04:00","price":457.53},{"date":"1397/05/01 07:00","price":460.23},{"date":"1397/05/01 10:00","price":465.5},{"date":"1397/05/01 13:00","price":465.39},{"date":"1397/05/01 13:30","price":459},{"date":"1397/05/01 16:00","price":461},{"date":"1397/05/01 16:30","price":460.1},{"date":"1397/05/01 18:30","price":458.39},{"date":"1397/05/01 19:00","price":460.25},{"date":"1397/05/01 22:00","price":455.57}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398