کمترین: 
7397.7
بیشترین: 
7755
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7728
زمان: 
5/1 22:30
قیمت بیت کوین امروز 1 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 مرداد 1397 , 7728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/01 01:00","price":7523.4},{"date":"1397/05/01 04:00","price":7415},{"date":"1397/05/01 04:30","price":7397.7},{"date":"1397/05/01 07:00","price":7610.8},{"date":"1397/05/01 10:00","price":7652},{"date":"1397/05/01 13:00","price":7755},{"date":"1397/05/01 16:00","price":7700.1},{"date":"1397/05/01 16:30","price":7690},{"date":"1397/05/01 18:30","price":7708},{"date":"1397/05/01 19:30","price":7692.7},{"date":"1397/05/01 22:00","price":7733.8},{"date":"1397/05/01 22:30","price":7728}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398