پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1132500
بیشترین: 
1165500
قیمت تقلبی: 
1161000
زمان: 
4/31 22:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 31 تیر 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 31 تیر 1397 , 1161000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 13:05","price":1132500},{"date":"1397/04/31 14:40","price":1133500},{"date":"1397/04/31 14:55","price":1135000},{"date":"1397/04/31 15:05","price":1140000},{"date":"1397/04/31 15:15","price":1151500},{"date":"1397/04/31 15:25","price":1155500},{"date":"1397/04/31 15:45","price":1161500},{"date":"1397/04/31 15:50","price":1155500},{"date":"1397/04/31 15:55","price":1154500},{"date":"1397/04/31 16:05","price":1153500},{"date":"1397/04/31 16:15","price":1142500},{"date":"1397/04/31 16:20","price":1158500},{"date":"1397/04/31 16:35","price":1150500},{"date":"1397/04/31 16:45","price":1152500},{"date":"1397/04/31 18:15","price":1159000},{"date":"1397/04/31 18:25","price":1154000},{"date":"1397/04/31 18:35","price":1151500},{"date":"1397/04/31 18:55","price":1148500},{"date":"1397/04/31 19:05","price":1141500},{"date":"1397/04/31 19:15","price":1147000},{"date":"1397/04/31 19:25","price":1151500},{"date":"1397/04/31 19:35","price":1152000},{"date":"1397/04/31 20:15","price":1149500},{"date":"1397/04/31 20:25","price":1150000},{"date":"1397/04/31 20:35","price":1151500},{"date":"1397/04/31 20:45","price":1152000},{"date":"1397/04/31 21:15","price":1154500},{"date":"1397/04/31 21:20","price":1158500},{"date":"1397/04/31 21:25","price":1159500},{"date":"1397/04/31 21:45","price":1162000},{"date":"1397/04/31 21:50","price":1165500},{"date":"1397/04/31 21:55","price":1163000},{"date":"1397/04/31 22:05","price":1162000},{"date":"1397/04/31 22:15","price":1161000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398