پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1112250
بیشترین: 
1161250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1160500
زمان: 
4/31 22:45
قیمت آبشده نقدی امروز 31 تیر 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 31 تیر 1397 , 1160500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 12:55","price":1112250},{"date":"1397/04/31 13:05","price":1132000},{"date":"1397/04/31 13:15","price":1130250},{"date":"1397/04/31 13:25","price":1132000},{"date":"1397/04/31 13:35","price":1131500},{"date":"1397/04/31 13:45","price":1132250},{"date":"1397/04/31 13:55","price":1131750},{"date":"1397/04/31 14:05","price":1133000},{"date":"1397/04/31 14:10","price":1132500},{"date":"1397/04/31 14:20","price":1132750},{"date":"1397/04/31 14:35","price":1131500},{"date":"1397/04/31 14:40","price":1133000},{"date":"1397/04/31 14:55","price":1134500},{"date":"1397/04/31 15:05","price":1139750},{"date":"1397/04/31 15:15","price":1150000},{"date":"1397/04/31 15:25","price":1155000},{"date":"1397/04/31 15:35","price":1158250},{"date":"1397/04/31 15:45","price":1161000},{"date":"1397/04/31 15:50","price":1157250},{"date":"1397/04/31 15:55","price":1154000},{"date":"1397/04/31 16:05","price":1153000},{"date":"1397/04/31 16:15","price":1142000},{"date":"1397/04/31 16:20","price":1158000},{"date":"1397/04/31 16:35","price":1154000},{"date":"1397/04/31 16:45","price":1152750},{"date":"1397/04/31 17:15","price":1154250},{"date":"1397/04/31 17:35","price":1156750},{"date":"1397/04/31 17:45","price":1155750},{"date":"1397/04/31 17:55","price":1154750},{"date":"1397/04/31 18:05","price":1153250},{"date":"1397/04/31 18:15","price":1156500},{"date":"1397/04/31 18:25","price":1154000},{"date":"1397/04/31 18:35","price":1151250},{"date":"1397/04/31 18:45","price":1151000},{"date":"1397/04/31 18:55","price":1147500},{"date":"1397/04/31 19:05","price":1141500},{"date":"1397/04/31 19:15","price":1147250},{"date":"1397/04/31 19:25","price":1151000},{"date":"1397/04/31 19:35","price":1151500},{"date":"1397/04/31 19:45","price":1150250},{"date":"1397/04/31 20:05","price":1150750},{"date":"1397/04/31 20:15","price":1148500},{"date":"1397/04/31 20:25","price":1149250},{"date":"1397/04/31 20:35","price":1150750},{"date":"1397/04/31 21:15","price":1152750},{"date":"1397/04/31 21:20","price":1154750},{"date":"1397/04/31 21:25","price":1155250},{"date":"1397/04/31 21:45","price":1157750},{"date":"1397/04/31 21:50","price":1159500},{"date":"1397/04/31 21:55","price":1161250},{"date":"1397/04/31 22:05","price":1160750},{"date":"1397/04/31 22:15","price":1160250},{"date":"1397/04/31 22:45","price":1160500}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398