کمترین: 
126
بیشترین: 
131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
129
زمان: 
4/31 20:20
قیمت روپیه هند امروز 31 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 31 تیر 1397 , 129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 12:30","price":126},{"date":"1397/04/31 13:00","price":128},{"date":"1397/04/31 13:10","price":130},{"date":"1397/04/31 13:50","price":129},{"date":"1397/04/31 14:10","price":128},{"date":"1397/04/31 15:50","price":131},{"date":"1397/04/31 16:40","price":130},{"date":"1397/04/31 16:50","price":131},{"date":"1397/04/31 17:00","price":130},{"date":"1397/04/31 18:10","price":129},{"date":"1397/04/31 18:50","price":128},{"date":"1397/04/31 19:10","price":127},{"date":"1397/04/31 19:20","price":128},{"date":"1397/04/31 20:20","price":129}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398