کمترین: 
1530500
بیشترین: 
1610000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1603000
زمان: 
4/31 19:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 31 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 31 تیر 1397 , 1603000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 12:00","price":1530500},{"date":"1397/04/31 12:30","price":1539500},{"date":"1397/04/31 12:48","price":1544000},{"date":"1397/04/31 13:06","price":1565000},{"date":"1397/04/31 13:48","price":1558000},{"date":"1397/04/31 14:06","price":1557500},{"date":"1397/04/31 14:12","price":1552000},{"date":"1397/04/31 14:36","price":1546000},{"date":"1397/04/31 16:00","price":1593000},{"date":"1397/04/31 16:48","price":1593500},{"date":"1397/04/31 18:48","price":1591000},{"date":"1397/04/31 19:00","price":1610000},{"date":"1397/04/31 19:06","price":1608000},{"date":"1397/04/31 19:30","price":1603000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398