کمترین: 
135
بیشترین: 
142
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
139
زمان: 
4/31 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 31 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 31 تیر 1397 , 139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:20","price":135},{"date":"1397/04/31 12:30","price":136},{"date":"1397/04/31 12:40","price":137},{"date":"1397/04/31 13:00","price":139},{"date":"1397/04/31 13:10","price":140},{"date":"1397/04/31 13:50","price":139},{"date":"1397/04/31 14:40","price":138},{"date":"1397/04/31 15:20","price":139},{"date":"1397/04/31 15:50","price":142},{"date":"1397/04/31 16:20","price":141},{"date":"1397/04/31 18:10","price":140},{"date":"1397/04/31 18:30","price":139},{"date":"1397/04/31 19:10","price":138},{"date":"1397/04/31 20:10","price":139},{"date":"1397/04/31 20:20","price":140},{"date":"1397/04/31 21:20","price":139}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398